Hyppää sisältöön

Förstärkta talmanskonferensen

Förstärkta talmanskonferensen ska på begäran ge ett utlåtande om huruvida ett förslag måste avgöras med kvalificerad majoritet eller inte.

Förstärkta talmanskonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande, utskottens ordförande och om utskottets ordförande är en biskop en lekman som utskottet utser inom sig, ordförande för elektorerna, stiftsbiskoparna och fältbiskopen.

Ärkebiskopen är ordförande, kyrkomötets båda vice ordförande är vice ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

Biskop i Esbo stift

Biskop

Biskop i Åbo ärkestift

biskop

kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

kyrkomötesombud

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

församlingsråd, ped.mag.

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad