Hyppää sisältöön

Förstärkta talmanskonferensen

Förstärkta talmanskonferensen ska på begäran ge ett utlåtande om huruvida ett förslag måste avgöras med kvalificerad majoritet eller inte.

Förstärkta talmanskonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande, utskottens ordförande och om utskottets ordförande är en biskop en lekman som utskottet utser inom sig, ordförande för elektorerna, stiftsbiskoparna och fältbiskopen.

Ärkebiskopen är ordförande, kyrkomötets båda vice ordförande är vice ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet, ordförande för elektorerna

biskop

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektor

biskop

Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum, handboksutskottet

biskop

Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

biskop

Biskop i Kuopio stift, konstitutionsutskottet

biskop

Biskop i Helsingfors stift, lagutskottet, elektor

biskop

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

Biskop i Esbo stift, förvaltningsutskottet

biskop

Biskop i Borgå stift, konstitutionsutskottet

biskop

fältbiskop, allmänna utskottets ordförande

fältbiskop

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad