Hyppää sisältöön

Förstärkta ordförandekonferensen

Förstärkta ordförandekonferensen ska på begäran ge ett utlåtande om huruvida ett förslag måste avgöras med kvalificerad majoritet eller inte.

Förstärkta ordförandekonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande, utskottens ordförande och om utskottets ordförande är en biskop en lekman som utskottet utser inom sig, ordförande för elektorerna, stiftsbiskoparna och fältbiskopen.

Ärkebiskopen är ordförande, kyrkomötets båda vice ordförande är vice ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet, ordförande för elektorerna

biskop

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektor

biskop

Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum, handboksutskottet

biskop

Biskop i Kuopio stift, konstitutionsutskottet

biskop

Biskop i Helsingfors stift, lagutskottet, elektor

biskop

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

Biskop i Esbo stift, förvaltningsutskottet

biskop

Biskop i Borgå stift, konstitutionsutskottet

biskop

Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

biskop

fältbiskop, allmänna utskottets ordförande

fältbiskop

kyrkomötesombud, kyrkomötets första vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, kyrkomötets andra vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

pensionerad verksamhetsledare

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

president vid Östra Finlands hovrätt

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorerna

verkställande direktör

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

direktör

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, lagutskottet, expeditionsutskottets ordförande

universitetslärare

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad