Hyppää sisältöön

Kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval

Kyrkomötesombuden utses genom val. Prästombuden och lekmannaombuden väljs var för sig i stiften. Samtidigt väljs även medlemmarna i stiftsfullmäktige.

Val av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktigemedlemmar förrättas 13.2.2024.

För valen gäller bestämmelserna i den nya kyrkolagen och kyrkoordningen, som träder i kraft 1.7.2023.

Mer information inom kort.

Tag kontakt

kirkolliskok. sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
förvaltningssekreterare
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Hallinto-osasto, yleishallinto

asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrkans svenska kommunikation, Kyrklig Tidningstjänst

asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Webbarbete

Redigerad