Biskopsmötet+

Biskopsmötet är en del av kyrkans gemensamma förvaltning. Medlemmarna består av biskoparna i stiften. Här hittar du information om biskopsmötets verksamhet och beslut.

Axplock

Flera axplock

Biskopsmötet

Biskopsmötet är biskoparnas och domkapitlens gemensamma rådplägningsorgan som framförallt behandlar ärenden som gäller kyrkans tro, förkunnelse och arbete och skötseln av stiften.