Ristiäisten kulku

Kastettava liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Kastetilaisuuden yksityiskohdista sovitaan kastekeskustelussa, joka käydään kastavan papin kanssa ennen tilaisuutta. Kasteen kaavaan eli toimituksen kulkuun voi tutustua virsikirjan takasivuilta tai kirkollisten toimitusten kirjasta. Lapsen kasteeseen on oma kaavansa ja nuoren ja aikuisen kasteeseen omansa.

Kummeilla, isovanhemmilla ja muilla kastejuhlassa läsnä olevilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimitukseen seurakunnan tapojen mukaan. Tilaisuus kestää yleensä noin puoli tuntia.

Lapsen kastetilaisuuden kulku

Kastetilaisuus alkaa yhteisellä virrellä tai muulla musiikilla, alkusiunauksella ja johdantosanoilla.

Lapsen nimi voidaan kertoa tilaisuuden alussa tai ennen varsinaista kastetta. Pappi pyytää vanhempia kertomaan, minkä nimen he ovat lapselle antaneet tai hän voi kertoa nimen vanhempien puolesta. Nimen ilmoittaminen kastetoimituksen aikana kertoo siitä, että lapsi kutsutaan nimeltä seurakunnan jäseneksi. 

"Älä pelkää. Minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun." (Jes. 43:1)

Ennen kastetta pappi kysyy vanhemmilta, haluavatko he, että lapsi kastetaan kristilliseen uskoon. Pappi voi myös sopia vanhempien kanssa, että kysymyksen sijaan pappi toteaa asian. Vanhemmilta ja kummeilta kysytään myös, haluavatko he huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta.

Tämän jälkeen pappi tekee ristinmerkin lapsen otsaan ja kaikki läsnä olevat rukoilevat yhdessä lapsen puolesta.

Rukouksen jälkeen seuraa raamatunlukua ja papin puhe. Usein pappi kertoo puheessaan elämästä lahjana, kristinuskon keskeisestä sisällöstä, kasteen merkityksestä kastetun elämässä sekä kristillisestä kasvatuksesta. Puheessa voivat olla mukana ne asiat, joista vanhemmat ja pappi ovat ennen ristiäisiä keskustelleet.

Varsinainen kastetoimitus tapahtuu kastemaljan äärellä. Vesi kaadetaan kastemaljaan ennen toimituksen alkua tai juuri ennen kastamista. Kastaminen alkaa Raamatun lukemisella ja uskontunnustuksella.

Kasteessa pappi kastelee lapsen pään kolme kertaa vedellä, sanoo lapsen nimen sekä sanat: "Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Tämän jälkeen lapsi siunataan niin, että pappi sekä mahdollisesti vanhemmat ja kummit asettavat kätensä lapsen pään päälle.

Kasteen jälkeen voidaan sytyttää kastekynttilä. Lopuksi rukoillaan vielä yhdessä ja lauletaan yleensä virsi.

Nuoren ja aikuisen kasteen kaava on erilainen kuin lapsen kasteen kaava. Kaavaan voi tutustua kirkollisten toimitusten kirjasta.

Kastetodistus ja nimen lukeminen jumalanpalveluksessa

Lapsi saa kasteesta kastetodistuksen muistoksi. Samoin kummeille annetaan kummitodistukset kastetilaisuuden jälkeen. Kaste voidaan myös merkitä vihki- tai perheraamattuun.

Kasteen jälkeen lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja hänen puolestaan rukoillaan. Seurakunnasta voi varmistaa, milloin nimi luetaan. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen. Nimi luetaan vain, jos vanhemmat/huoltajat ovat antaneet siihen kirjallisen suostumuksensa.