Ristiäisten järjestäminen

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kastejuhlaa voidaan viettää minä päivänä vaan. Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kaste on seurakunnan juhla, jossa kastettava liitetään seurakunnan jäseneksi. 

Pappi varataan yleensä oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta. On myös mahdollista pyytää tuttua pappia kastamaan.

Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan kastepaikka ja sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista, kuten

  • kastetilaisuuden kulku
  • virret
  • avustamistehtävät tilaisuuden aikana (esim. Raamatun ja rukousten lukeminen)
  • kummit.

Ristiäisissä vauva yleensä puetaan valkoiseen kastemekkoon. Kotona pidettävään kastetilaisuuteen tarvitaan lisäksi kastemalja kastevettä varten. Maljan voi asettaa pienelle kastepöydälle, jolle voi laittaa myös kukkia sekä kastekynttilän.

Nimen ja kasteen rekisteröinti

Uusi etu- ja sukunimilaki tuli voimaan 1.1.2019. Se korvaa entisen nimilain. Uusi laki antaa mahdollisuuden antaa lapselle neljä etunimeä. Tähän asti etunimiä on voinut antaa enimmillään kolme. Myös sukunimivaihtoehtoja on jatkossa selvästi enemmän, ja vieraiden kulttuurien nimikäytännöt otetaan paremmin huomioon. 

Pienen lapsen kastekeskustelun yhteydessä voidaan täyttää yhdessä rekisteröinti-ilmoitus, jonka Väestörekisterikeskus on lähettänyt lapsen vanhemmalle.

Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin. Allekirjoitettu ilmoitus annetaan papille, joka toimittaa lomakkeen edelleen siihen seurakuntaan, jonka jäseneksi lapsi tulee kasteen myötä. Seurakunnassa tiedot kirjataan myös väestörekisteriin.

Suomessa monet ovat vaalineet tapaa, että lapsen nimi julkistetaan vasta ristiäisissä eli kasteen yhteydessä. Nimen voi kuitenkin ottaa käyttöön ja kertoa läheisille jo ennen ristiäisiäkin.

Jos lapsen tiedot on jo välitetty väestötietojärjestelmään Väestörekisterikeskuksen toimittamalla lomakkeella, ristiäistilanteessa käytetään kastelomaketta, johon kirjataan tieto kasteesta, kummeista ja kirkon jäsenyydestä. Tämä tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun lapsi kastetaan myöhemmin kuin nimi rekisteröidään. Pappi toimittaa kastelomakkeen edelleen siihen seurakuntaan, jonka jäseneksi lapsi tulee kasteen myötä.

Nuoren tai aikuisen kasteen järjestäminen

Kasteen voi saada missä iässä vaan, myös nuorena ja aikuisena.

Myös nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kastettava pukeutuu yleensä valkoiseen albaan. Hän tunnustaa kasteen yhteydessä kirkon uskon lukemalla uskontunnustuksen yhdessä muiden kanssa. Lue lisää kohdasta Kaste kaikenikäisille.