Hyppää sisältöön

Kuka kummiksi?

Vanhemmat valitsevat kummit luottamustehtävään. Lapsen ja kummin suhde muodostuu ajan myötä tavalla, joka on heille luonteva. Lapsella tulee olla ainakin yksi kummi, joka on konfirmoitu kirkon jäsen. Jos omasta lähipiiristä ei löydy kummiksi sopivaa henkilöä, voi kummeja kysyä myös seurakunnasta. Ylärajaa kummien määrällä ei ole. 

Kummien valinta ja tehtävät

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä.

Kummiksi voi valita henkilön, joka

  • kuuluu luterilaiseen kirkkoon
  • on käynyt rippikoulun ja
  • on konfirmoitu.

Kastettavalla, myös aikuisella kastettavalla, tulee olla ainakin yksi kummi, joka on evankelis-luterilaisen kirkon kastettu ja konfirmoitu jäsen. 

Kummina voi lisäksi olla sellaisen kristillisen kirkon jäsen, jossa lapsikaste on käytössä, esimerkiksi ortodoksinen tai katolinen kirkko. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia virallisena kummina. Jos lähipiiristä ei löydy kummiksi sopivia kirkon jäseniä, kummeja voi kysyä myös seurakunnasta. Kummien määrälle ei ole ylärajaa. 

Uusien kummien lisääminen on mahdollista poikkeustapauksissa. Päätökset kummien lisäämisestä tekee oman seurakunnan kirkkoherra. Kummiutta ei voi vaihtaa eikä ottaa pois kastetilaisuuden jälkeen. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetilaisuudessa. 

Kummeista tarvitaan rekisteröintiä varten nimi ja henkilötunnus. Ulkomaalaisista kummeista tarvitaan nimi, syntymäaika, kotiseurakunnan nimi, uskontokunta, paikkakunta ja maa. Kummeja koskevat tiedot kannattaa selvittää jo ennen kuin ottaa yhteyttä seurakuntaan.

Kummin tehtävät

Kummi

  • toimii kastetilaisuuden todistajana. Jos vähintään kaksi kummeista ei ole ristiäisissä mukana, tarvitaan vähintään yksi tai kaksi henkilöä todistamaan kastetoimitusta.
  • on kummilapsensa aikuinen ystävä
  • huolehtii lapsen kristillisestä kasvatuksesta yhdessä vanhempien kanssa. Hän voi esimerkiksi osallistua kummilapsen kanssa seurakunnan toimintaan, viedä messuun tai vaikkapa pyhäkouluun. Lapsen puolesta rukoileminen on myös kummin etuoikeutettu tehtävä.
Kummit, pappi ja vanhemmat siunaavat lapsen kasteen jälkeen.
Kummit siunaavat lapsen kastetilaisuudessa papin ja vanhempien kanssa.