Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin?

Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkkokunnan pappi. Vihkimisoikeus on lisäksi myönnetty joillekin muille uskonnollisille yhdyskunnille.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, esimerkiksi:

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Baptistikirkko.

Täydellinen lista piispainkokouksen hyväksymistä kristillisistä uskontokunnista löytyy Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilta.

Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen vihittävistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Myöskään samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen ei kirkon perinteisen ja edelleen voimassa olevan avioliittokäsityksen vuoksi ole mahdollista.

Maistraatissa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkossa, jos toinen vihittävistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Avioliiton siunaaminen on mahdollinen silloinkin, kun kumpikaan aviopuolisoista ei kuulu kristilliseen kirkkoon.

Samaa sukupuolta olevan avioparin kanssa ja puolesta rukoillaan kunkin seurakunnan oman käytännön mukaan. Tähän tilaisuuteen ei ole valmista kaavaa, mutta juhlahetkeä voi suunnitella yhdessä papin tai kirkon muun työntekijän kanssa.