Hyppää sisältöön

Avioliiton siunaaminen

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä.

Kun avioliitto on solmittu maistraatissa tai toisessa kirkkokunnassa, sille voidaan pyytää kirkollista siunausta. Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisissä avioliitoissa tai silloin, kun toinen puolisoista ei ole minkään kristillisen kirkon jäsen. Samaa sukupuolta olevan maistraatissa vihityn avioparin kanssa ja puolesta rukoillaan kunkin seurakunnan oman käytännön mukaan. 

Avioliiton siunaaminen muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei myöskään ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaamistilaisuuden eri vaihtoehdot ovat virsikirjan viimeisillä sivuilla eli liiteosassa sekä kirkollisten toimitusten kirjassaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kaava sisältää myös ehdotuksia sopiviksi Raamatun jakeiksi ja rukouksiksi.

Siunaamistilaisuus kestää keskimäärin 15 minuuttia.  Muun muassa tilaisuuteen valittu musiikki vaikuttaa sen kestoon.

Toimituksessa tulee olla ainakin yksi virsi tai muuta musiikkia. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai jossain muussa tilanteeseen sopivassa paikassa. 

Avioliiton siunaaminen voidaan suorittaa missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma. Siunattaville voidaan antaa todistus avioliiton siunaamisesta.