Kirkon ruotsinkielisen työn keskus

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus on Kirkkohallituksen erillisyksikkö. Edustamme kirkon ruotsinkielistä työtä ja pidämme yhteyttä yhteiskunnallisiin toimijoihin.

Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa uskonnonopetuksen, kasvatuksen, tiedotusvälineiden, kulttuurityön, yhteiskuntavastuun, kehitysvammaistyön ja erityisryhmien parissa.

Yhteistyötämme Porvoon hiippakunnan kanssa on luontevaa ja tiivistä.

Keskuksen kanslia

johtaja
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Keskuksen kanslia
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen viestintäyksikkö


Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset sosiaaliset mediat


Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Johtajan sihteeri