Hyppää sisältöön

Muskarissa musiikki kehittää

Muskareissa eli musiikkileikkikouluissa musiikin maailmaan pääsevät perheen pienimmät. Useimmiten vauvamuskarit on tarkoitettu noin 3–12 kuukauden ikäisille lapsille, jotka musisoivat vanhempansa seurassa. Myös 1–3-vuotiaat käyvät muskarissa vanhempansa tai hoitajansa kanssa. Sen sijaan noin 3–6-vuotiaat voivat useimmiten käydä muskarissa jo ilman vanhempia.

Tarkista ikärajat ja muskaritarjonta omasta seurakunnastasi.

Muskarissa musiikki on ilon tuoja, mutta myös kehityksen tuki. Se on musiikkikasvatusta, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa monipuolisesti muun muassa lapsen itseilmaisua, sosiaalisia taitoja, rytmitajua sekä keskittymis- ja tarkkaavaisuustaitoja.

Muskarissa lapsi saa käyttää kaikkia aistejaan musiikin maailmaan tutustuessaan. Siellä paitsi lauletaan ja soitetaan, myös loruillaan, katsellaan, kuunnellaan ja liikutaan.

Kirkon muskarit myös tukevat vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa. Se tutustuttaa lasta ja perhettä niin hengellisiin lauluihin kuin kotiseurakuntaan ja sen toimintaan.