Hyppää sisältöön

Socialetik

Efter den ekonomiska recessionen på 1990-talet har den etiska diskussionen inomkyrkan allt aktivare koncentrerat sig på landets sociala frågor. År 1999 publicerade den lutherska kyrkans biskopar sitt socialetiska ställningstagande Det gemensamma goda.

Under recessionen grundade församlingarna matbanker och ordnade matserveringar för arbetslösa, vilket har blivit en del av kyrkans diakoni- och samhällsarbete. Som grund för verksamheten grundade kyrkan hungergruppen som utarbetade ett ställningstagande till riksdagen för att motarbeta fattigdomen. Kyrkan verkade också tillsammans med de arbetslösa för de arbetslösas mänskliga rättigheter.

I ett PM från biskopsmötet år 1975 beskrivs socialetiken på följande sätt: I den socialetiska verksamheten, som ur diakonins synvinkel kan benämnas social eller samhällelig diakoni, tvingar oss den kristna kärleken att ha omsorg om att rätten förverkligas och att man skapar sådana förhållanden där allas liv är tryggat.

Biskopsmötet behandlar bl.a. frågor om kyrkans tro, förkunnelse och arbete. Särskilt enheten för diakoni och samhällsarbete vid Kyrkostyrelsensverksamhetsavdelning fördjupar sig i socialetiska frågor, likaså de som utför samhälleligt arbete i församlingarna.