Hyppää sisältöön

Sjömanskyrkan

Sjömanskyrkan utför kristet, socialt, kulturellt och diakonalt arbete bland sjöfarare och dem som vistas utomlands. Det finns sjömanspräster eller -kyrkor i 685 av världens hamnar. Sjömanskyrkornas ekumeniska samarbetsorgan heter International Christian Maritime Association (ICMA).

Finlands Sjömanskyrka rf grundades år 1875. Den verkar i samarbete med ev-luth kyrkan i enlighet med dess bekännelse.

Till finska sjömanskyrkans grundläggande tjänster hör bl.a. caféer, läsesal, bibliotek, telefon, television, bastu och i nödfall inkvartering. Dessutom ordnar kyrkan bl.a. gudstjänster, andakter, bröllop, konserter och konstutställningar. I kyrkan kan man också utöva många idrottsformer.

Finlands Sjömanskyrka har årligen ca en fjärdedels miljon besökare. Förutom ca ett fyrtiotal anställda i huvudsyssla, arbetar ca tusen frivilliga i sjömanskyrkorna. I sjömanskyrkorna verkar fartygspräster eller -kuratorer som utför själavårdsarbetebland sjöfararna.

Sjömanskyrkor i vårt land betjänar i Fredrikshamn, Åbo, Raumo, Karleby, Kemi, Brahestad och Uleåborg. Utomlands verkar Finlands Sjömanskyrka i Antwerpen, Bryssel, Gdansk, Hamburg, utgående från London på hela Brittiska öarna, Luxemburg, Pireus, Rotterdam, Warszawa och tillfälligtvis i Fjärran Östern.