Hyppää sisältöön

Samboförhållande

Med samboförhållande avses ett sådant förhållande där en man och en kvinna lever tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande utan att vara vigda till äktenskap. Studiet av ett samboförhållande försvåras av att många, mycket olika samboförhållanden, inordnas under samma term.

I ena ändan finns relationer där man tillfälligtvis har kommit att bo tillsammans, i experimentsyfte utan att ha diskuterat en gemensam framtid eller ett gemensamt förbund. En sådan ”låt oss nu se”- situation kunde kanske kallas en öppen relation. I den andra ändan finns ett samboförhållande där kontrahenterna medvetet har avgjort sig för att leva tillsammans och har lovat varandra trohet. De har förbundit sig till ett parförhållande och till barnen, och vill leva tillsammans hela livet.

Ett sådant fast parförhållande grundar sig, på samma sätt som äktenskapet, på ett gemensamt avtal och på parets ömsesidiga kärlek. Barnens och föräldrarnas ställning är juridiskt svag i ett samboförhållande. Kyrkan rekommenderar att man ingår ett officiellt äktenskap eftersom parförhållandet behöver allt tänkbart officiellt och samhälleligt stöd. Kyrkan önskar att de som lever i ett medvetet samboförhållande i lagstiftningen skall behandlas lika som de som ingått äktenskap.