Hyppää sisältöön

Påven

Påven är biskop i Roms stift och den romersk-katolska kyrkans andliga ledare. Rom ansågs vara det mest betydelsefulla patriarkatet redan under den gammalkatolska tiden, dvs. under den odelade kyrkans tid. Biskopen i Rom är primus inter pares(lat.), den främste bland likar. Senare upphöjdes påven till att bli också förman för de andra biskoparna i kyrkan i väst.

Påven leder kristendomens största kyrkosamfund, vars centraladministration finns i Vatikanen. Romersk-katolska kyrkan anser att Petrus är den första påven. Alla påvar ses som Petri efterträdare.