Hyppää sisältöön

Morgonsamling

Enligt 6 § i förordningen om grundläggande utbildning och § 5 i gymnasieförordningen börjas dagens arbete med en kort morgonsamling. Förordningarna trädde i kraft 1.1.1999. Morgonsamlingen är inte kopplad till skolans religiösa eller etiska fostran och de som befriats från skolans religionsundervisning är inte längre allmänt befriade från att delta i morgonsamlingen. De som ordnar undervisningen besluter om hur morgonsamlingen ordnas och dess innehåll.

Morgonsamling måste ske i enlighet med målsättningen för grundläggande utbildning. Om morgonsamlingen innehåller religionsutövning som sker i enlighet med ett visst trossamfunds lära eller tradition är, enligt grundlagens 11 § 2 moment, en elev inte skyldig att delta i en morgonsamling som strider mot hans eller hennes samvete. För att trygga samvetsfriheten måste den som ordnar undervisningen, på förhand meddela eleverna och deras vårdnadshavare om morgonsamlingar som innehåller religionsutövning. Utgångspunkten är dock den att man inte kan befrias från en samling som ordnas av det egna trossamfundet.