Hyppää sisältöön

Moral

Med moral avses förmågan att skilja mellan gott och ont, rätt och fel, och en verksamhet i enlighet med detta, d.v.s. riktiga eller oriktiga handlingar. Ordet moral kommer från ett latinskt ord som betyder sed mos, i pluralis mores. Ibland avser man med etik detsamma som moral, men etik avser i allmänhet den vetenskap som undersöker moralen.