Hyppää sisältöön

Miljöskydd

Människan står inte över skapelsen, utan är en del av naturen. Människan är därför ansvarig för hur hon behandlar naturen.

Enligt ekoteologin har Gud anförtrott människan en ansvarskännande förvaltares ställning i skapelsen. Förvaltarskapet är inte ägande, utan ett samarbete med naturen. Enligt Jesu undervisning borde människan inte vara herre utan allas tjänare (Matt. 20:25–28). Kyrkans uppgift är att påminna om att naturen som Guds skapelse är helig.

En del av församlingarna har ett eget miljöprogram. I februari 2001 infördekyrkostyrelsen ett eget system med miljödiplom. Genom att uppfylla vissa villkor kan en församling för en tid av fyra år erhålla kyrkans miljödiplom. Över 100 församlingar har redan fått diplomet eller arbetar på att få det.