Hyppää sisältöön

Militärpräst

Folkkyrkornas, dvs. den lutherska och den ortodoxa kyrkans militärpräster arbetar bland värnpliktiga, personal och reservister inom försvarsmakten och gränsbevakningen samt bland soldater i internationella uppdrag. De förrättar gudstjänster och kyrkliga förrättningar samt ger kyrklig undervisning och själavård vid soldatregementen.

Militärpräster är statliga tjänstemän, dvs. staten betalar deras lön. Kyrkans arbete inom försvaret leds av fältbiskopen som hör till generalitetet. Som militärpräster verkar 28 heltids- och 13 deltidspastorer samt fyra präster på arvodesbasis (år 2004).

Kyrkligt arbete inom försvarsmakten utförs, vid sidan av militärprästerna, av präster, teologiestuderande, diakoner och ungdomsarbetsledare i värnplikt, av militärpräster och -diakoner i reserven samt militärpräster och -diakoner i internationella uppdrag.

Militärprästerna hade en betydelsefull ställning i armén i fortsättningskriget (1941-1944) mot Sovjetunionen. Då verkade majoriteten av de finländska prästerna, dvs. ca 900 män, i uppgiften som militärpräster vid fronten.