Hyppää sisältöön

Matbank

Vissa församlingar har grundat s.k. matbanker i anslutning till diakoniarbetet, som delar ut mathjälp åt dem som behöver. Man kan få hjälp från matbanken då man behöver akut hjälp och inte har några andra möjligheter att skaffa mat. Man kan ansöka om hjälpen via en diakoni- eller socialarbetare.

Livsmedel till matbanken skaffas i huvudsak med EU:s livsmedelsstöd. Dessutom använder församlingarna egna medel och får ta emot gåvor. Matbanksverksamheten koordineras av Kyrkostyrelsens enhet för Diakoni och samhällsarbete, KDY. Kyrktjänst står för distributionen av EU:s livsmedelsstöd inomkyrkan.

Den första matbanken inledde sin verksamhet år 1995 i Tammerfors. Under åren 1996-1999 verkade 65 matbanker på 170 församlingars områden. Bankerna hade i medeltal 200 000 kunder i året.

Matbankerna grundades som tillfällig verksamhet för att lindra de hungerproblem som den ekonomiska recessionen hade medfört. Efter recessionen har en del av matbankerna upphört men en del fortsätter ännu sin verksamhet som ett komplement till medborgarnas grundskydd. Också om en församling inte har en särskild matbank, kan man alltid i akuta fall vända sig till diakoniarbetaren.