Hyppää sisältöön

Kyrkoråd

Kyrkorådet är det förtroendevalda organ som leder den enskilda församlingensandliga arbete och som allmänt leder församlingens övriga verksamhet. Det fungerar också som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet handhar församlingens allmänna förvaltning och sköter församlingensekonomi och egendom. Kyrkorådet representerar församlingen i domstolar och gentemot myndigheter samt gör avtal och andra rättshandlingar för församlingens del. Oftast är det kyrkorådet som väljer församlingens tjänsteinnehavare. Kyrkoherden är ordförande för kyrkorådet.

Kyrkorådets medlemmar väljs av församlingens kyrkofullmäktige. I kyrkliga samfälligheter finns församlingsråd i stället för kyrkoråd. Församlingsrådets medlemmar väljs genom församlingsval. Kyrkoherden är också ordförande för församlingsrådet. Ett gemensamt kyrkoråd som valts av det gemensamma kyrkofullmäktige är beredande och verkställande organ för det gemensamma kyrkofullmäktige. Ordförande i det gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde som utsetts till uppgiften.