Hyppää sisältöön

Kyrkoordning

Den nuvarande kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan trädde ikraft i början av år 1994. Förslag till förändringar av kyrkolagen görs avkyrkomötet. Kyrkan har ensamrätt att föreslå ändringar i kyrkolagen angående sådana frågor som berör den själv. Riksdagen granskar och fastställer kyrkomötets beslut.

Kyrkoordningen innehåller stadgar som rör kyrkans verksamhet och detaljer i kyrkans förvaltning. De träder ikraft direkt på basen av kyrkomötets beslut. Ett ändringsförslag i kyrkoordningen kräver tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna i kyrkomötet.