Hyppää sisältöön

Kyrknätet

Kyrknätet är den evangelisk-lutherska kyrkans datanät, som i slutet av år 2004 omfattade samtliga församlingar. Nätet baserar sig på internetteknologi och man inledde byggandet av det 1995. Dess arkitektur och datasäkerhetssystem förnyades i maj år 2003 i enlighet riktlinjerna i kyrkans nya adb-strategi som godkändes året innan.

Kyrknätet är grunden för det adb-system som behövs i församlingarnas och hela kyrkans verksamhet, i ekonomiförvaltningen och den övriga förvaltningen. De grundläggande tjänsterna i nätet är bl.a. e-postadresser som slutar på @evl.fi, och internetanslutningar för församlingarna.

Man har fäst speciell vikt vid datasäkerhetslösningarna, bl.a. med tanke på församlingarnas folkbokföring. Många församlingar använder sig av nätbaserade gemensamma datasystem, som kan vara både regionala eller landsomfattande.

Kyrkostyrelsens adb-enhet svarar för Kyrknätet.