Hyppää sisältöön

Kyrkliga böcker

Enligt kyrkolagen ska de kyrkliga böckerna vara i enlighet med kyrkan bekännelse. De kyrkliga böckerna godkänns av kyrkomötet. De är Bibeln, katekesen, dvs. den kristna läran, psalmboken, kyrkohandboken och de mässmelodier som hör till kyrkohandboken.

Den nyaste översättningen av Bibeln till finska togs i bruk år 1992. Den tidigare översättningen var från 1938. Hela Bibeln utkom första gången på finska 1642.Mikael Agricola gav ut det första Nya testamentet på finska år 1548. Kyrkans svenskspråkiga församlingar använder den i Sverige utarbetade översättningen Bibel 2000, som utkom hösten 1999. Den godkändes av kyrkomötet som officiell svensk bibelöversättning för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i november 2000.

Kyrkohandboken omfattar Gudstjänstboken (formulär för gudstjänsten och mässmelodier), Evangelieboken (bibeltexter och böner för kyrkoårets helger) samt Handbok för kyrkliga förrättningar (formulär för kyrkliga förrättningar). Den nya gudstjänstboken och evangelieboken togs i bruk vid advent 2000. Handbok för kyrkliga förrättningar godkändes av kyrkomötet år 2003 och den togs i bruk vid advent 2004. Den nuvarande finska psalmboken togs i bruk år 1987. I psalmboken finns 632 psalmer. En svensk psalmbok utarbetades och godkändes parallellt med den finska. Den innehåller 585 psalmer.

Kyrkomötet godkände år 1999 den nya Katekesen som innehåller texten frånMartin Luthers Lilla katekes och en förklaring till denna som skrivits med tanke på dagens människa. I Katekesen går man igenom buden, trosbekännelsen och bönenFader vår samt innehållet i andra viktiga trossatser.