Hyppää sisältöön

Kyrklig press

I Finland finns relativt många kyrkliga tidningar i relation till folkmängden. Det finns över 200 tidningar som utkommer regelbundet och som har kyrklig bakgrund. Över hälften av dem ges ut av församlingar. De kyrkliga tidningarnas sammanlagda utbredning, då man räknar bort församlingstidningarna, var år 2003 ca 650 000 upplagor. De viktigaste tidningarnas upplageuppgifter finns i kyrkans fyraårsberättelse och deras kontaktinformation finns i Kirkon kalenteri.

Sisällysluettelo

[piilota]

Veckotidningar

Kotimaa som grundades 1905 utkommer numera en gång i veckan som veckotidning. Andra nationella finskspråkiga kyrkliga veckotidningar är bl.a. Sana som ges ut av Kansan Raamattuseura, Sanansaattaja som ges ut av Finska Lutherska Evangelieföreningen, gammallaestadianernas (SRK) Päivämies, och Folkmissionens Uusi Tie. De som i huvudsak sprids via prenumerationer från församlingarna är Kyrkpressen och Kirkko ja kaupunki i Helsingfors, samt Rauhan tervehdys i Uleåborg. Kyrkpressen täcker nästan alla församlingar i Borgå stift.

Tidskrifter

Kyrkliga tidningar i tidskriftsformat är bl.a. Suomen Lähetyssanomat som ges ut avFinska Missionssällskapet, Herää valvomaan som ges ut av Suomen Raamattuopisto, Askel som ges ut av Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa och Hengellinen Kuukausilehti som ges ut av Herättäjä-Yhdistys. En stor spridning har också Kyrkans Utlandshjälps tidning Tule ja auta – Kom och hjälp.

Barn- och ungdomstidningar

De största bland kyrkliga barn- och ungdomstidningar är Lasten Pyhäkoululehti (Suomen Pyhäkouluyhdistys), JiiPee (Centralen för Pojkar och Flickor i Finland), Vinkki (Lutherska evangeliföreningen i Finland) och Lastenmaa (Kustannus-osakeyhtiö Kotimaa). På finlandssvenskt håll ger församlingsförbundets förlag Fontana-media i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet ut söndagsskoltidningen Kyrkposten.

Facktidskrifter

Facktidskrifter inom olika kyrkliga sektorer är bland annat Pyhäkoululehti, Diakonia och Kirkkomusiikki. På finlandssvenskt håll utkommer Nyckeln. Fackföreningarnas tidningar är till exempel Crux, som de kyrkliga fackförbunden vid Akava och diakoniarbetarnas förbund ger ut samt SVTL-uutiset (Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain liitto).

Av de teologiska tidningarna är Teologisk tidskrift den mest kända. Många stift ger ut en egen stiftstidning. De flesta kyrkliga tidningar utkommer antingen helt eller delvis på Internet.