Hyppää sisältöön

Kyrkans utrikesråd

Kyrkomötet upplöste Kyrkans utrikesråd år 2014. Det är inte mera en del av kyrkans centralförvaltning. Utrikesrådets uppgifter flyttades över till biskopsmötet och kyrkostyrelsen. 

Kyrkans utrikesråd var ett förtroendeorgan som valdes av kyrkomötet för att han hand om kyrkans ekumeniska relationer och utrikesärenden. Kyrkomötet valde rådet för fyra år och dit hörde tio medlemmar samt ärkebiskopen som var ordförande.

Kyrkans utrikesråd handhade relationerna till andra kyrkor, kyrkosamfund och till mellankyrkliga organisationer, beslöt om kyrkans representation i dessa frågor och ledde Kyrkans utrikesavdelning.