Hyppää sisältöön

Kyrkans utrikesavdelning

Kyrkans utrikesavdelning hjälper kyrkan i Finland, dess församlingar och stift samt andra centrala organ i kyrkan att uppfylla sina ekumeniska uppgifter i hemlandet och utomlands.

Utrikesavdelningen har som uppgift att:

  • sköta kyrkans ekumeniska relationer samt teologiska frågor som anknyter till dem
  • handha vår kyrkas internationella stipendiatutbyte
  • framhålla och förverkliga kyrkans internationella ansvar och internationelldiakoni, samt för sin del fostra till internationalism.
  • främja kyrkans missionsarbete
  • ansvara för det kyrkliga arbete som utförs bland finländare som bor utomlandsoch utlänningar som bor i Finland.

Under Kyrkans utrikesavdelning hör Kyrkans missionscentral, byrån för teologiska frågor och byrån för arbetet bland utlandsfinländare. Kyrkans utrikesavdelning leds av Kyrkans utrikesråd.

Kyrkans utrikesavdelning har ett nära samarbete med Kyrkornas världsråd (KVR),Lutherska världsförbundet, Europeiska kyrkokonferensen (KEK) och det ekumeniska institutet för Norden samt Ekumeniska rådet i Finland (ERF).Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är också medlem i dessa organisationer.