Hyppää sisältöön

Kyrkans pensionsfond

Kyrkans pensionsfond verkar som en självbalanserande fond inom Kyrkans centralfond, och den ansvarar för de kyrkliga arbetstagarnas pensioner.

Fondens direktion besluter om placeringen av pensionsfondens medel. År 2004 var fondens värde ca 500 miljoner euro. Fondens medel placeras på finansmarknaden så att dess värde ska stiga. Kyrkan har utarbetat etiska regler förplaceringsverksamheten (ekonomisk etik).

Genom att samla medel till pensionsfonden och placera dem strävar kyrkan till att täcka hela sitt pensionsansvar och förhindra att pensionsavgifterna stiger kraftigt då de stora åldersklasserna går i pension.