Hyppää sisältöön

Kyrkans informationscentral

Kyrkans informationscentral (KT), som grundades 1967, svarar för kyrkans samfällda kommunikation. Utöver informationsförmedling och programproduktion ordnar den utbildningsverksamhet samt handhar kontakterna till motsvarande organ utomlands. Chef för informationscentralen är kommunikationsdirektorn.

De olika enheterna

Informationsenheten förmedlar bland annat information från kyrkans viktigaste förvaltningsorgan, handhar kontakterna till redaktionerna, förmedlar kyrkliga nyheter från Finland och utlandet, följer med vad som skrivs om kyrkan i pressen, förmedlar kyrkliga nyheter till andra länder samt svarar för centralens nyhets- och bildarkiv.

Radioredaktionen har hand om Rundradions gudstjänst- och andaktsprogram samt producerar ett aktualitetsprogram som sänds varje vecka och temaprogram som behandlar kyrkan. Också produktionen av andaktsprogram från samfund som inte hör till den lutherska kyrkan sköts via Kyrkans informationscentral. En delförsamlingar gör program för lokalradion och får i detta arbete utbildnings- och konsulthjälp av radioredaktionen. Radioredaktionen producerar också program för de kommersiella radiokanalerna.

Webbteamet utvecklar och upprätthåller kyrkans gemensamma webbkommunikation samt ger sakkunnighjälp åt innehållsproducenterna påKyrkostyrelsen och i församlingarna. Utöver kyrkans Internettjänst ansvarar webbteamet också för kyrkans samfällda och kyrkostyrelsens egen intranättjänst. Webbteamet deltar i utvecklingen av nätkommunikationen tillsammans med kyrkostyrelsens adb-avdelning. Kyrkans Internetsidor öppnades år 1995.

TV-redaktionen svarar för gudstjänsterna och andra andaktsprogram i televisionen. Redaktionen gör också dokumentärer samt serier, som anknyter till kristen tro och livsåskådning, för olika tv-kanaler. AV-redaktionens huvuduppgift är att producera av-material som används inom skolornas religionsundervisning och församlingarnaskonfirmandarbete.