Hyppää sisältöön

Kyrkans centralfond

Kyrkans centralfond är kyrkans gemensamma fond från vilken man betalar kyrkans pensioner och understöder mindre bemedlade församlingar. Med medel från centralfonden täcker man också utgifterna för kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning samt stiftens utgifter. Centralfondens inkomster består av de avgifter församlingarna betalar och avkastningen från dem.

Kyrkostyrelsen fungerar som styrelse för centralfonden och dess budget godkänns av kyrkomötet. Centralfonden leds av det ecklesiastikråd som är chef för kyrkostyrelsens ekonomiavdelning.

Pensionsfonden har omstrukturerats så att den är självbalanserande och dess placeringsverksamhet leds av direktionen för pensionsfonden.

Kyrkans centralfonds uppgifter och skötsel regleras av lagen (895/41) och förordningen om centralfonden. Det finns också stadgar om centralfonden ikyrkolagens 22 kapitel.