Hyppää sisältöön

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas,och de lokalaförsamlingarnas internationella biståndsorganisation. Administrativt är KUH en stiftelse som verkar i anknytning till Kyrkans utrikesavdelning. KUH arbetar via ett internationellt nätverk. Närmast samarbetar man med Lutherska världsförbundetoch Kyrkornas världsråd.

KUH utför långsiktigt utvecklingsbiståndsarbete, katastrofarbete, mellankyrkligt samarbete samt människorätts- och fredsarbete bland världens fattigaste människor utan att beakta etnisk bakgrund, religion eller nationalitet. De viktigaste verksamhetsområdena är Södra Afrika, Afrikas horn, Sydasien, Latinamerika samt Karelen och Ingermanland i Ryssland. I Finland genomför KUH påverkningskampanjer och stöder speciellt församlingarnas fostran till internationalism.

Kyrkan Utlandshjälp får sina medel via församlingarnas budgeter och kollekter samt från privata givare, utrikesministeriet och EU. 60 procent av intäkterna fråninsamlingen Gemensamt Ansvar kanaliseras via KUH. Kampanjen Ylen Hyvä genomförs i samarbete med YLE, FRK och Unicef.