Hyppää sisältöön

Kristillinen Opintokeskus

(Kristliga studiecentralen) Kristillinen Opintokeskus vid Kyrktjänst ordnar i samarbete med kyrkostyrelsen yrkesmässig fortbildning för olika yrkesgrupper avförsamlingsanställda.

Kristillinen Opintokeskus utbildar dem som verkar vid ekonomi-, förvaltnings- eller pastorskanslier, dem som verkar inom fastighets- eller gravgårdsarbete och som kyrkvaktmästare, samt värdinnor och städpersonal. Kristillinen Opintokeskus ordnar också utbildning för förtroendevalda i församlingarna, samt för grupper och samfund som är intresserade av andlig tillväxt.

Studiecentralen planerar och utarbetar material för utbildning av förtroendevalda i församlingarna samt inspirations- och annat material för t.ex. smågruppsverksamhet. Den koordinerar också församlingarnas studiecirkelverksamhet. Svenska studiecentralen understöder de svenska församlingarnas kurs- och studiecirkelverksamhet.