Hyppää sisältöön

Kremering

Kremering och kistbegravning är likvärdiga. I stora städer är kremering oftare vanligare än kistbegravning. Jordfästningen hålls nästan alltid före kremeringen.

Jordfästningen förrättas i samband med kremering på samma sätt som vid kistbegravning. Efter förrättningen blir kistan kvar framför altaret i kapellet. Därifrån flyttas den till krematoriet så som man kommit överens med församlingen.

Efter jordfästningen kremeras den avlidna. Askan placeras i en urna av material som humifieras. Vid begravning i en minneslund används nödvändigtvis inte någon urna.

Urnan får de anhöriga vanligen i kapellet eller i sakristian. Oftast får de anhöriga urnan ungefär en vecka efter jordfästningen. Gravläggningen av urnan hålls vid en tidpunkt som man kommit överens om med de anhöriga.