Hyppää sisältöön

Kotimaa

Tidningen Kotimaa grundades år 1905 som en följd av den samhälleliga oro som storstrejken hade åstadkommit och på initiativ från vissa synodalmöten. Ända från början har en allmänkyrklighet varit utmärkande för Kotimaa, liksom intresset för samhälleliga och kulturella frågor. Numera karakteriserar sig tidningen som en kristligt-samhällelig veckotidning.

De största ägarna i förlagsaktiebolaget Kotimaa är (år 2004) Kyrktjänst rf (54 %),Kyrkans centralfond (16 %), Finska Missionssällskapet (11 %), Finska LutherskaEvangelieföreningen (9 %).

Åren 1915-79 utkom tidningen två gånger och 1980-89 tre gånger per vecka. Åren 1990-93 utkom tidningen två gånger per vecka och år 1993 förändrades den till en veckotidning som utkommer en gång i veckan. Kotimaas upplaga var på 1920- och 1930-talet något över 20 000 men år 1947 överskred upplagegränsen 50 000 och år 1964 överskred upplagan 70 000. År 1983 uppgick upplagan till 80 000. År 2003 var upplagan ca 51 000.

Till Kotimaakoncernen hör flera bolag. Moderbolaget Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa har specialiserat sig på att ge ut kristna tidningar. Utöver Kotimaa är de: Askel, Lastenmaa, Kotimaan Joulu, Koulun Aamu, Music & Mission (sedan år 2004).

Koncernens dotterbolag Suomen Kirkko-Mediat Oy förlägger ca 30 församlings- och organisationstidningar, bland dem t.ex. Kirkko ja kaupunki, Esse och Vantaan Lauri, vilka utkommer varje vecka. Andra koncernbolag är Kirjapaja Oy som ger ut böcker, Kirja-Kotimaa Oy som är distributionskanal och kristen bokhandel samt CredoNet Oy som specialiserat sig på nätkommunikation.