Hyppää sisältöön

Kontraktsprost

Prosteriets präster och lektorer väljer för sex år i taget en kontraktsprost bland kyrkoherdarna i prosteriets församlingar. Domkapitlet utser någon av de tre som samlat mest röster till kontraktsprosttjänsten.

Kontraktsprostens uppgift är att bistå biskopen och domkapitlet med den kyrkliga förvaltning som rör prosteriet. Bland annat övervakar han hur gudstjänsterna hålls, de kyrkliga förrättningarna utförs och att en god kyrklig ordning upprätthålls samt främjar det kyrkliga arbetet.