Hyppää sisältöön

Kirkon nuorisopäivät

Kirkon nuorisopäivät (Kyrkans ungdomsdagar) är den lutherska kyrkans gemensamma nationella ungdomssamling på finska. Dagarna samlar ungdomar från olika håll av landet. Man satsar på att stärka ungdomarnas kristna identitet och att ge dem nya upplevelser, bland annat genom bibelarbete, gospelkonserter ochgudstjänster, samt skapande verksamhet som drama och dans.

Huvudorganisatör för Kyrkans ungdomsdagar är Nuorten Keskus (Lutherska Ungdomscentret i Finland), som svarar för ekonomin, och den lokala arrangörsförsamlingen samt stiftet och Kyrkostyrelsens enhet för fostran och ungdomsarbete.

Kyrkans ungdomsdagar hölls för första gången år 1933 i Helsingfors. Under de senaste åren har evenemanget haft i medeltal 1500-2000 deltagare. Evenemanget ordnas numera vartannat år, i maj. Platsen för evenemanget varierar. Vartannat år arrangeras progam för ungdomar under de allmänna finska kyrkodagarna.

På svenska arrangeras årligen i slutet av januari Ungdomens kyrkodagar (UK) och Förbundet Kristen skolungdom samlar ungdomar till Höstdagar i Tammerfors under allhelgonahelgen.