Hyppää sisältöön

Karitativ verksamhet

Ett karitativt tjänande av medmänniskan föds ur tro och kärlek. Ordet karitativ kommer från det latinska ordet caritassom betyder kärlek.

Tron innebär å ena sidan att lita på Guds godhet och å andra sidan att tar emot allt gott från Gud. Att älska Gud, vilket man inte kan utan tro, betyder att överlämna sig själv i Guds tjänst och att man låter Guds goda vilja få ske i sitt eget liv. Tron och kärleken styr de kristna till att tjäna varandra. Tron och kärleken till Gud tar sig konkreta uttryck i goda gärningar mot medmänniskan.

Det karitativa arbetet är en kyrkans grunduppgift som kyrkolagen förpliktar till.Församlingen sköter sina karitativa uppgifter genom diakoniarbetet och genom många andra arbetsformer.