Hyppää sisältöön

Kapellförsamling

En del av en församling kan bilda en kapellförsamling. Det är kyrkofullmäktige eller församlingsrådet som besluter om att grunda en kapellförsamling.

I kapellförsamlingen finns ett kapellråd som handhar frågor som rör kapellförsamlingen. Medlemmarna i kapellrådet väljs av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet bland de församlingsmedlemmar som bor i området.

Då två församlingar sammanslås kan man besluta att en av församlingarna blir en kapellförsamling med egen kaplan.