Hyppää sisältöön

Kantor

Kantorn (lat. cantor) leder församlingens musikverksamhet. Han eller hon ansvarar för musiken i församlingens gudstjänster och vid andra kyrkliga förrättningar, samt vid andra evenemang i församlingen.

Kantorn undervisar i skriftskolan, har hand om annan musikfostrande verksamhet och främjar musikanvändning i församlingens verksamhet. Kantorn svarar också för vården och underhållet av församlingens instrument.

Kantorn väljs av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Man kan avlägga examen för kantorstjänst vid yrkeshögskola (s.k. annan examen godkänd av biskopsmötet) eller Sibeliusakademin (högre högskoleexamen eller bred universitetsexamen).