Hyppää sisältöön

Kansan Raamattuseura, KRS

Kansan Raamattuseuran Säätiö (KRS) (Stiftelsen Folkets Bibelsällskap) är en serviceorganisation för evangelisationsarbete som verkar inom evangelisk-lutherska kyrkan. Stiftelsen grundades år 1945 och anses allmänt höra till deväckelserörelser som uppstod efter kriget.

De arbetsformer som Kansan Raamattuseura bedriver är evangelisations- och utbildningsverksamhet i församlingarna, ungdoms- och studentarbete, äktenskaps- och familjearbete, arbete bland äldre människor, arbete bland gatubarn och i fängelser, samt internationellt arbete. KRS:s verksamhetscenter finns i Vivamo, Oronmylly, Kairosmaja, Säynämö, Tervonsalmi och Orisberg.

KRS ger ut tidningen Sana som utkommer en gång i veckan. Största delen av Kansan Raamattuseuras verksamhet finansieras med frivilliga resurser. Stödet består i huvudsak av gåvor från privatpersoner, understödsgrupper, testamenten