Hyppää sisältöön

INRI

Förkortningen INRI kommer från de latinska orden Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesus från Nasaret, judarnas konung. Den romerska ståthållaren Pontius Pilatus hade låtit fästa en tavla med dessa ord ovanför Jesu kors, som troligen var ett T-format kors. Orden var skrivna på latin, grekiska och hebreiska.

På den dödsdömdes kors fästes enligt den tidens sed orsaken till dödsdomen. Att sträva efter att bli kung var enligt den romerska rätten ett brott mot kejsaren och brottets straff var döden.