Hyppää sisältöön

Folkkyrka

Folkkyrkan omfattar i sin verksamhet hela folket. Som term beskriver det kyrkansuppgift. Benämningen används om ett kyrkosamfund som omfattar majoriteten av befolkningen och som har en lagstadgad specialställning.

I Finland är evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkorna folkkyrkor. Deras fester och seder är en del av den finländska traditionen. Ibland har man avsett samma sak med folkkyrka som med statskyrka. Statskyrka innebär ett system där staten besluter om avgörande frågor i kyrkan. Kyrkan kan dock vara en folkkyrka fastän den inte har en officiell ställning i staten.