Hyppää sisältöön

Faith and Order

Faith and Order (Lära och konstitution), är en gren inom den ekumeniska rörelsen. Inom den har kyrkorna gemensamt arbetat med frågor om kyrkans lära,sakrament, ämbete och kyrkans ordning. Rörelsen fick sin början år 1910.

De första mötena hölls i Lausanne 1927 och Edinburgh 1937 och de följande i Lund 1952, Montreal 1963 och senast i Santiago de Compostela 1993. Faith and Order strävar efter att främja kyrkornas enhet genom den dialog som sker vid mötena och de dokument som utarbetades inför mötena.

Efter det att Kyrkornas världsråd (KVR) grundades blev Faith and Order en speciell kommission inom KVR. Kommissionen har 120 medlemmar som utses av medlemskyrkorna. Också den katolska kyrkan är medlem i Faith and Order fast den inte hör till KVR. Vid sidan av den större kommissionen verkar också en mindre kommission som sammanträder med ca ett och ett halvt års mellanrum och som leder planeringen av forskningen.