Eukaristi, evkaristi

Eukaristi (grek. eucharistia) betyder tacksägelse eller tacksägelsemåltid, dvs.nattvard. Den eukaristiska bönen är nattvardsbönen som innehåller bl.a. nattvardens instiftelseord.