Hyppää sisältöön

Ekumeniska rådet i Finland (ERF)

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) Suomen ekumeninen neuvosto (SEN) är ett samarbetsorgan för de kyrkor och kristna samfund som verkar i vårt land. Rådet är en gemenskap av de i Finland verksamma kyrkor som ”bekänner Herren Jesus som sin Gud och Frälsare enligt Bibeln och därför tillsammans strävar efter att fullgöra sin gemensamma kallelse, en enda Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden, till ära.”

Rådets syfte är att i egenskap av samarbetsorgan för kyrkor och kristna samfund - främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet - stärka de kristnas enhet, tjänst och vittnesbörd i Finland - vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund. ERF har 12 medlemskyrkor och -samfund och 20 medlemmar med observatörsstatus. Rådet grundades år 1917. I egenskap av nationellt råd för kyrkorna håller det kontakt med Kyrkornas världsråd, Europeiska kyrkokonferensen och de nordiska samarbetsparterna.

Medlemmar i Ekumeniska rådet i Finland är:

 • Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • Ortodoxa kyrkan i Finland
 • Suomen Vapaakirkko
 • Fria missionsförbundet
 • Katolska kyrkan i Finland
 • Finlands svenska baptisktmission
 • Suomen metodistikirkko
 • Finlands svenska metodistkyrka
 • Frälsningsarmen
 • Olaus Petri församling
 • Anglican Church in Finland
 • International Evangelical Church in Finland.

Medlemmar med observatörsstatus är bl.a. Suomen Adventtikirkko – Finlands Adventkyrka, Suomen baptistiyhdyskunta samt ett flertal kristna organisationer.

Rådets beslutsfattande organ är det allmänna mötet som sammanträder två gånger per år. Rådets verksamma organ är styrelsen och ett flertal sektioner. Sektionerna behandlar läromässiga frågor, fostran, kvinnornas ställning i kyrkan, lokalekumenik, det svenska ekumeniska arbetet, etiska frågor och ungdomsekumenik. Rådet ger ut specialtidskriften Näköala – Utsikt fyra gånger i året.