Hyppää sisältöön

Ekumeniska Ungdomsrådet i Europa (EYCE)

EYCE inledde sin verksamhet år 1968, då ledarna för det ekumeniskaungdomsarbetet som verkat inom Kyrkornas världsråd beslöt att grunda en egen organisation. EYCE är en del av den ekumeniska rörelsen och den söker samarbetsformer för unga från olika kristna samfund. I dag har EYCE medlemsorganisationer från 23 länder.

Rådet ordnar konferenser, seminarier och ungdomsläger varje sommar. Vid den årligt återkommande generalförsamlingen för EYCE väljs en kommitté på åtta personer som ansvarar för rådets program och för att besluten verkställs. Generalförsamlingen väljer en generalsekreterare för rådet för fyra år i taget. Rådet verkar i samarbete med andra ekumeniska organisationer, såsom Kyrkornas världsråd, Europeiska kyrkokonferensen samt kristna ungdomsorganisationer.