Hyppää sisältöön

Ekumenik, den ekumeniska rörelsen

Ekumenik kommer från det grekiska ordet oikumene som betyder hela den bebodda världen eller världsomfattande. Ekumenik är all den verksamhet som syftar till att öka samhörigheten mellan kyrkorna och synliggöra den världsvida kyrkans enhet.

Kristus grundade en enda kyrka men på grund av människans synd har den splittrats och skingrats. Den ekumeniska rörelsen strävar efter att, i enlighet medJesu ord (Joh. 17:21), samla de skingrade kyrkorna så att de kan lära känna varandra, be för varandra och tillsammans vittna om Kristus för världen. I närmare tusen år var Kristi kyrka odelad. Efter det har den ständigt splittras på grund av läromässiga tvister.

De mest centrala meningsskiljaktigheterna handlar inte om administrativa kyrkliga frågor, utan om lärofrågor kring synen på dopet, nattvarden och kyrkliga ämbeten.

Historia

I Edinburgh ordnades 1910 en världsmissionskonferens som resulterade i att den moderna ekumeniska rörelsen grundades för att eftersträva gemenskap och enhet inom kristenheten. Det internationella missionsrådet grundades år 1921 och år 1961 införlivades det med Kyrkornas världsråd (KVR). Rörelserna ”Life and Word” och ”Faith and Order” igångsattes av Kyrkornas världsråd 1948.

Enskilda kyrkor inom samma konfessionella samfund har grundat internationella samarbetsorganisationer. Ett av dem är Lutherska världsförbundet som grundades 1947. Ekumeniskt samarbete mellan enskilda kristna har skett inom ramarna för t.ex. Evangeliska alliansen, KFUM, KFUK, den kristna studentrörelsen och vissa missionssällskap.