Hyppää sisältöön

Ekonomisk etik

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vill i sin ekonomiförvaltning och placeringsverksamhet följa principer som står i samklang med dess grundvärden. Den ekonomiska etiken är en del av kyrkans etik.

Kyrkans placeringsverksamhet grundar sig på principen om såväl positiv som negativ värdering. Man strävar efter att placera i företag som känner ansvar för individen, miljön och samhället (positiv värdering). Kyrkan placerar inte i vapenindustrin, alkoholframställning, tobaksindustrin, hasardspel eller pornografi (negativ värdering).

Kyrkostyrelsen publicerade principer för placering år 1999 i betänkandet Etiska principer för kyrkans placeringsverksamhet. Betänkandet väckte diskussion i offentligheten om etiken i placeringsverksamhet. Kyrkan är ett av de första samfunden i Finland som har utarbetat etiska regler för sin placeringsverksamhet.