Hyppää sisältöön

Charta Oecumenica

Charta Oecumenica är ett samarbetsdokument mellan Europas kyrkor. Det undertecknades 22.4.2001 av den dåvarande presidenten för Europeiska kyrkokonferensen, metropolit Jeremie och presidenten för Europeiska katolskabiskopskonferensernas råd, Miloslav Vlk.

Det ekumeniska dokumentet har utarbetats i samarbete mellan representanter för olika kyrkor under flera år. Charta Oecumenica gestaltar för första gången riktlinjerna för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa.

Charta Oecumenica behandlar karaktären av kyrkans enhet och hur den synliga enheten ska förverkligas. I dokumentet betonas kyrkornas gemensamma ansvar för hela Europas framtid och för hur kyrkorna ska delta i skapandet av ett enat Europa.

Dokumentet betonar den gemensamma förkunnelsen av evangeliet, ömsesidigt närmande, gemensam bön och praktisk verksamhet. Det framhåller försoning mellan folk och kulturer samt kräver ett respektfullt förhållningssätt gentemot hela skapelsen. Kyrkorna upprätthåller en samtalskontakt med judar och muslimer, och man strävar till samtalskontakt också med andra religioner och världsåskådningar.

Charta Oecumenica är inte ett lärodokument utan en pågående process som reflekterar praktiska livssituationer i de europeiska kyrkorna.