Hyppää sisältöön

Celibat

Celibat betyder sexuell avhållsamhet. En person som lever i celibat förverkligar inte aktivt sin fysiska sexualitet utan riktar sin sexuella energi till exempel till kristet barmhärtighetsarbete. I den katolska kyrkan måste alla präster leva i celibat. I denortodoxa kyrkan gäller celibatet bara biskoparna, prästerna kan gifta sig innan de blir prästvigda. I dessa båda kyrkor hör celibatet till munkarnas och nunnornas kallelse eftersom de har förbundit sig till fattigdom, kyskhet och lydnad.